Zaštita od požara

Početna stranica » Zaštita od požara
Zaštita od požara 2021-11-18T20:56:48+00:00

Zaštita od požara

Zaštita od požara

Zaštita od požara

Zaštita od požara skup je svih aktivnosti koje za cilj imaju smanjenje rizika nastanka požara, ali i brzo i kvalitetno gašenje požara kad do njega dođe. Stoga je nužno i potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara.
Također je potrebno definirati sve radnje koje se moraju poduzeti u slučaju nastanka požara.

Prema Zakonu o zaštiti od požara poslodavac je dužan svakog zaposlenika osposobiti za početno gašenje požara kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom. Poslodavac je dužan provoditi redovita testiranja opreme za zaštitu i sprečavanje požara te voditi o tome propisanu dokumentaciju.

Možemo Vam ponuditi usluge:

Ispitivanje uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara
Ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Zakon o zaštiti od požara

Obavljamo za vas poslove iz područja zaštite od požara. Partner smo kojem, uz ostalo, možete povjeriti potpunu brigu i o tekućem održavanju; pravovremenim pregledima, servisima i ispitivanjima stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara izvedenih u vašem prostoru. Posjedujemo bogato iskustvo u obavljanju navedenih poslova!

KONTAKTIRAJTE NAS – POŠALJITE UPIT
Zaštita od požara
Zaštita od požara - Vatrogasni aparati - ATEST MAG d.o.o.